UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2017 klo 8:55

UUTECHNIC GROUP -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2017

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Plc Uutechnic Group -konsernin avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi-maaliskuussa 2017 sekä vertailulukuja vuodelta 2016. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut ja tulevaisuuden näkymät

  • Konsernin liikevaihto oli 7,2 milj. euroa, joka on 6,5 % suurempi kuin vertailuvuonna (6,8 milj. euroa).
  • Konsernin liiketappio oli -0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
  • Konsernin tilauskanta ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 15,7 milj. euroa, joka oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin (15,7 milj. euroa).
T EUR 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Liikevaihto 7 243 6 804 36 377
Liikevoitto/-tappio -277 -371 881
Liikevoitto/-tappio  % -3,8 % -5,5 % 2,4 %
Tilauskanta 15 736 15 731 15 899

Uutechnic Groupin tilikauden ensimmäinen neljännes toteutui liikevaihdon ja liiketuloksen osalta odotetusti. Liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta ja liiketulos oli samalla tasolla. Yhtiö toistaa tilinpäätöksen yhteydessä antamansa tulosohjauksen, jonka mukaan koko tilikauden liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton kohenevan viime vuodesta.

Liiketoimintojen kehitys

Sekoitinliiketoiminnassa myynti on kehittynyt hyvin kaikissa asiakassegmenteissä ja tilauskanta on kasvanut oleellisesti varsinkin neljänneksen loppupuolella. Tilauksia on saatu pääasiassa nykyisiltä asiakkailta ja markkina-alueilta. Merkittäviä tilauksia on saatu myös uusilta markkinoilta Kiinan biokaasusektorilta. Hyvän tilauskannan myötä Sekoitinliiketoiminnan odotetaan kasvavan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Säiliöliiketoiminnassa vuoden alkupuolen myynti on käynnistynyt hitaasti pääasiassa asiakkaiden investointipäätösten lykkääntymisen vuoksi. Tilauskanta on kuitenkin edelleen kohtuullisella tasolla ja loppuvuoden tilauskertymän odotetaan kehittyvän suotuisasti.  

Tela- ja putkiliiketoiminnassa alkuvuosi on ollut haasteellinen heikon lähtötilanteen vuoksi. Toimintaa ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin yt-neuvotteluilla, jotka päättyivät tammikuussa. Neljänneksen loppupuolella uusia tilauksia on saatu kohtuullisen hyvin ja tilauskanta on hyvällä tasolla vaikkakin edellisen vuoden ennätystasoa alhaisempi.  

Keskeisimmät tapahtumat katsauskaudella

2.1.2017 Uutechnic Group tiedotti, että konsernin tavoitteena on kasvattaa Sekoitinliiketoimintaa ja vahvistaa sen merkitystä menestystekijänä konsernille. Yhtiö nimitti Jussi Vaarnon Sekoitinliiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi 16.1.2017 alkaen.

8.3.2017 Uutechnic Group tiedotti uudesta liiketoimintamallista ja nimityksistä ylimmässä johdossa. Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan: Sekoitusteknologia sekä Säiliöt, Telat ja Putket. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa myyntiä ja markkinointia sekä osaamista ja tuloksentekokykyä. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy. Uutechnic Group konsernin liiketoiminta raportoidaan edelleen yhdessä Process Solutions segmentissä.

Samassa yhteydessä Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että toimitusjohtajaksi nimitettiin Jouko Peräaho ja Tanks & Rolls liiketoimintalinjan vastaavaksi johtajaksi Martti Heikkilä. Mixing Technology liiketoimintalinjan vastaavana johtajana jatkaa Jussi Vaarno.

Uudessakaupungissa 28.4.2017


PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.