Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä sisäpiiriohjeistus.

Sisäpiirihallinto 2.7.2016 saakka

Julkiseen sisäpiiriin kuuluivat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluivat henkilöt, jotka tehtäviensä puolesta säännöllisesti käsittelevät tai saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa julkaisematonta tietoa.

Sisäpiirihallinto 3.7.2016 alkaen

Sisäpiiriasioiden säätely muuttui 3.7.2016 alkaen, jolloin ns. MAR-direktiivi ja Helsingin pörssin uusitut sisäpiiriohjeet astuivat voimaan Suomessa. Julkinen sisäpiiri poistui ja tilalle tuli johdon ja lähipiirin liiketoimien ilmoittaminen ja julkistaminen. Lisäksi yhtiö ylläpitää ns. pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen.

Edellisten lisäksi Plc Uutechnic Group Oyj:ssä ylläpidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Hankkeella tarkoitetaan yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritietoa ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt.

Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa.

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet yhtiön osakkeilla pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen. Kaikki johtohenkilöiden kaupat ovat luettavissa erillisinä pörssitiedotteina pörssitiedotelistasta.

Yhteydenotot sisäpiiriasioissa

Sisäpiirivastaava: Leena Junninen, , p. 0400 613 896

Plc Uutechnic Group Oyj:n ohje: lataa ohje tästä

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet yhtiön osakkeilla pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen. Kaikki johtohenkilöiden kaupat ovat luettavissa erillisinä pörssitiedotteina pörssitiedotelistasta yhtiön nettisivuilta.

Lisätietoa:

Finanssivalvonnan MAR-sivustot

Sisäpiirihallinto 2.7.2016 saakka

Toimitusjohtaja

Varatoimitusjohtaja

Tilintarkastaja

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen 3.7.2016 alkaen

Plc Uutechnic Group Oyj:n ohje: lataa ohje tästä