CFD-SIMULOINNIT TODELLISESSA MITTAKAAVASSA

CFD-simuloinnin (Computational Fluid Dynamics, virtauslaskenta) avulla voimme simuloida tietokoneella virtaukset sekoitetussa tankissa numeerisilla menetelmillä. CFD on tehokas menetelmä virtausnopeuksien, -kierron ja sekoituksen kattavuuden selvittämiseksi ja visualisoimiseksi.

CFD-menetelmän avulla voidaan simuloida myös tilanteita, joita ei olisi muutoin mahdollista tutkia kustannus- tai turvallisuussyistä. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi myrkyllisten, räjähtävien tai syöpää aiheuttavien tuotteiden käyttäytyminen.

CFD-simulointi soveltuu

  • Uusien mallien konseptitutkimuksiin
  • Tuotekehitykseen
  • Sekoittimien vertailuun
  • Suunnittelun validointiin
  • Vahvistamaan tai täydentämään empiirisiä sekoituskokeita
Agitator

CFD-simuloinnin pohjalta saat arviomme tankin virtausolosuhteista ja suunnitellun sekoitusratkaisun suorituskyvystä erilaisiin sekoitustehtäviin jaoteltuna. Menetelmän etu on myös se, että simulointi kuvaa olosuhteet todellisessa mittakaavassa. Fysikaalisessa mallinnuksessa joudutaan lähes aina tyytymään laboratoriomittakaavaan.

CFD-tutkimusten yhdistäminen tavanomaisiin empiirisiin testeihin ja analyyttisiin laskelmiin varmistaa suunnitellun sekoitusratkaisun toimivuuden. Tässä suhteessa tuplavarmistus on enemmän kuin suositeltavaa.

Instrumentoitu testilaitteemme, jossa on koaksiaalinen sekoitusjärjestelmä, tarjoaa lisäksi optimaaliset testausolosuhteet kahdella rinnakkaisella tai vastakkain pyörivällä sekoitusjärjestelmällä. Todellisissa olosuhteissa suoritetun testauksen data on perustana skaalattaessa sekoitusratkaisua suurempaan mittakaavaan.

UTG Mixing Technology R&D Center -tutkimuskeskus >>
Sekoittimet teollisuuden tarpeisiin >>