Perusmateriaalit

Nesteen koskettamissa osissa käytetään yleisimmin haponkestävää terästä EN 1.4404. Sekoitettavan aineen aggressiivisuuden mukaan voidaan käyttää vähemmän seostettuja laatuja (esim. EN 1.4307), enemmän seostettuja laatuja (esim. 904L tai SMO-teräkset), duplex-teräksiä tai titaania. Nesteen koskettamien osien pinnan karheus vaihtelee puhdistettavuusvaatimusten mukaan normaalista kylmä-/kuumavalssatusta teräksestä aina Ra-arvoihin 0,2–0,8 hiottuna, kiillotettuna tai jopa sähkökiillotettuna. Tavallisesti muissa kuin nesteen koskettamissa osissa käytetään hiiliterästä ja valurautaa, mutta erityisolosuhteissa voidaan käyttää myös ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Pinnoitukset/ vuoraukset

Aggressiivisimmissa olosuhteissa nesteen koskettamat osat suojataan korroosiolta tai kulumiselta kumilla tai muulla polymeerivuorauksella. Lisäksi voidaan käyttää ruostumatonta/ haponkestävää teräsvuorausta, jolloin nesteen koskettamissa osissa voidaan hyödyntää akselin perusmateriaalina käytettävän hiiliteräksen mekaanisia ominaisuuksia. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää vuoraukseen myös erittäin korkeasti seostettuja teräksiä.

Materiaalivalintaan vaikuttavat prosessin korroosio- ja kulumisolosuhteet sekä materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekoituksesta aiheutuvia voimia vastaan. Ihannetilanteessa käytetään perusmateriaaleja ilman pinnoituksia, mutta joskus on käytettävä vuorauksia saatavuus- tai kustannussyistä tai perusmateriaalin kulumisen ja mekaanisen kestävyyden vuoksi.