Sigma 2

SIGMA®

Vastavirtaussekoitinelin, jonka energiaoptimoitu siipirakenne tasaa etu-/takasiiven paineen. Se saa aikaan tasaisen energiantuoton tuotteeseen ja minimoi siihen kohdistuvan leikkausjännityksen. SIGMA-sekoitinelimiä käytetään vaativissa sekoitus-, suspensio-, kiteytys- ja lämmönsiirtosovelluksissa. Käytettävissä jopa yli 100 000 cP:n viskositeeteille.

KATSO VIDEO
Alpha 2

ALPHA

Vastavirtaussekoitinelin, jota voidaan käyttää korkeissa viskositeeteissa korvaamaan kalliita spiraalisekoitinelimiä. ALPHA saa aikaan pakotetun virtauksen koko säiliötilavuudessa. Käytettävissä jopa yli 1 000 000 cP:n viskositeeteille. Optimoidun rakenteen ansiosta ALPHA voidaan asentaa säiliöön tarkastusluukun kautta.

KATSO VIDEO
Zeta

ZETA®

Ainutlaatuinen innovaatio herkkien tuotteiden sekoitukseen pienillä leikkausvoimilla esimerkiksi elintarvike- tai lääketeollisuudessa. Kehittämämme sekoitinelin tuottaa yhtenäisen virtauksen koko säiliötilavuudelle ja estää virtauksellisesti ”kuolleiden” alueiden muodostumisen. ZETA-sekoitinelimet toimivat jopa yli 50 000 cP:n viskositeeteilla.

KATSO VIDEO

PRL-3/5

Kehitetty ”draft tube” (imuputki) -sekoitukseen esimerkiksi kiteytysprosesseihin, suspensioille tai korkeaviskositeettisille aineille. CFD-optimoitu siipigeometria mahdollistaa suuren pumppausnopeuden ja minimoi energiantarpeen. Suurille kiintoainepitoisuuksille suunniteltu sekoitinelin estää kavitaation muodostumisen ja virtauksen pysähtymisen. Käytettävissä jopa yli 250 000 cP:n viskositeeteille.

KATSO VIDEO
Theta

THETA®

CFD-optimoitu sekoitinelin suurten tilavuuksien sekoitukseen minimaalisella energiantarpeella. Käytetään suurissa prosessi- ja varastointisäiliöissä aina tilavuuksiin 15 000 m³ asti. Optimoitujen perusvirtausominaisuuksiensa ansiosta THETA® estää esimerkiksi kiintoaineiden laskeutumista ja aineiden kerrostumista biokaasureaktoreissa.

KATSO VIDEO
HD

HD

Kapealapainen ”hydrofoil”-tyyppinen sekoitinelin, joka on suunniteltu matalille ja keskitason viskositeeteille. Käytetään pääasiassa suurten varastointisäiliöiden sekoitukseen, kun ensisijainen sekoitustehtävä on kiintoaineen laskeutumisen estäminen ja homogeenisen suspension ylläpito.

KATSO VIDEO
HD

HDL

Leveälapainen ”hydrofoil”-tyyppinen sekoitinelin, joka on suunniteltu korkealle viskositeettialueelle. Monikäyttöinen sekoitinelin, jossa yhdistyy tehokas pumppaus ja aineensiirron tehostaminen kohtuullisella energiaintensiteetillä.

KATSO VIDEO
RP Turbine

RP6-turbiini

Kaasun dispergointiin kehitetty turbiini, jossa tehonkulutus on pitkälti riippumaton kaasuvirtauksesta. Siipien syvä kovera muoto estää kavitaatiota, ja integroitu venturisuutin-rakenne kiihdyttää nesteen ja kaasun nopeutta maksimoiden aineensiirron kaasun, nesteen ja kiintoaineen välillä.

KATSO VIDEO
GasSol4

GasSol4

Suunniteltu erityisesti kaasun sekoittamiseen kiintoainesuspensioihin. Patentoidut alas- tai ylöspäin pumppaavat turbiinit tarjoavat ainutlaatuisen suorituskyvyn monifaasisilla seoksilla, jotka sisältävät nesteitä, kaasuja ja kiintoaineita. Siiven takaosan kavitaatio mahdollistaa kaasuvirtauksesta riippumattoman toiminnan laajalla syöttöalueella. Erityisrakenteen ansiosta kaasutus ei heikennä pumppausnopeutta eikä suspendointikykyä.

KATSO VIDEO
RA-Turbine

RA-turbiini

Innovatiivinen pohjasekoitinelin. RA-turbiinia käytetään yleensä yhdessä yhden tai useamman HDL-tyyppisen aksiaalivirtauselimen kanssa. RA-turbiini varmistaa, ettei säiliön pohjaan kasaudu kiintoainetta edes silloin, kun lietepinta on alimmillaan. RA turbiinilla on lisäksi akselia vakauttava vaikutus, se vähentää akseliin kohdistuvia taivutusvoimia.

GasGen4

GasGen4

Itseimevä kaasun dispergointiturbiini, joka kierrättää kaasua säiliön kaasutilasta lietteeseen/nesteeseen. Kaasun syöttö turbiinille tapahtuu onton akselin kautta ja tämä mahdollistaa kaasun tehokkaan dispergoinnin nesteeseen tai suspensioon esimerkiksi hydraus-, etoksylointi- ja karbonointiprosesseissa. Sekoitinelimen muodostama tyhjiö imee kaasua säiliön yläosassa olevasta kaasufaasista ja kaasu dispergoidaan pieniksi kupliksi, näin kasvatetaan reagoivaa pinta-alaa ja kiihdytetään reaktionopeutta. Kaasua kierrätetään useita kertoja sekoitinelimen läpi, kunnes mahdollisimman täydellinen reaktio on saavutettu.

HySol3

Ylöspumppaava patentoitu kaasun dispergointiturbiini, jota voidaan käyttää yksin keskitason kaasunsyöttömäärille tai yhdessä RP6-turbiinin kanssa suurimpiin kaasun dispergointitarpeisiin. Se mahdollistaa esimerkiksi lyhyen sekoitusajan nopeaan ravinneaineiden sekoitukseen, happipitoisuuden tasaukseen sekä hiilidioksidin poistamisen bioteknisissä prosesseissa. CFD:n avulla kehitetty siiven erikoisrakenne toimii laajalla alueella kaasun virtausnopeudesta riippumatta ja ylläpitää tasaista peruspumppausmäärää.

KATSO VIDEO

Omien sekoitinelimiensä lisäksi UTG tarjoaa laajan valikoiman yleis-/vakiotyyppisiä sekä asiakkaiden vaatimusten mukaan suunniteltuja sekoitinelimiä.