VORTEX DIN -sarja

Kehitetty sekoittimille, joissa tarvitaan mekaanista tiivistystä. Innovatiivisen rakenteen ansiosta mekaaninen tiiviste voidaan vaihtaa alle tunnissa irrottamatta moottoria ja vaihteistoa. Saatavissa 750 kW:iin asti ja akselin halkaisijoille 60–300 mm.

SDR/SBR DIN -sarja

Suunniteltu vastaamaan kaikkia soveltuvia DIN-standardeja. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ratkaisua voidaan soveltaa moniin käyttökohteisiin. Tiivisteen vaihtaminen on helppoa ja nopeaa käyttölaitteen kääntömekanismin avulla, koska moottoria ja vaihteistoa ei tarvitse irrottaa. Saatavissa 300 kW:iin asti ja akselin halkaisijoille 60–280 mm.

Standardserie SNR

SNR Standardi -sarja

DIN-yhteensopiva malli keskisuurille teho- ja momenttialueille. Toimitetaan vakiotiivisteillä ja -vaihdeyksiköillä. Saatavissa tehoalueelle 1,1–110 kW ja akselin halkaisijoille 40–125 mm.

Kompaktserie SHS/SHK

SHS/SHK Compact -sarja

Käyttölaite, jossa vaihteena on joko pysty- tai kulmavaihde holkkiakselilla. Saatavissa tehoalueelle 0,37–110 kW.

Kompaktserie SM/SG

SM/SG Compact -sarja

Kompakti käyttölaite, jossa on IEC- tai vaihdemoottori. Suurille pyörimisnopeuksille ja pienille momenteille tehoalueelle 0,37–22 kW.

▪	Maßgeschneiderte Lösungen

Räätälöidyt ratkaisut

Käyttölaite on täysin räätälöitävissä kohteissa, joissa modulaariset rakenteet eivät täytä asiakkaan tai prosessin vaatimuksia tai DIN-standardiin perustuvat ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi paineastiat, joissa on erityisvaatimuksia tiivistykselle, mekaaniselle kestävyydelle sekä käytettävyydelle.

Sekoitinvaiheet

Erityisrakenteinen sekoitinvaihde on suunniteltu kestämään sekoituksen aiheuttamat vääntö- ja taivutusmomentit ilman erillistä laakerointia. Saatavissa 1 MW asti akselin halkaisijoille 55–500 mm.

Pystysekoittimen käyttölaite välittää voiman sähkömoottorilta vaihteiston kautta sekoittimen akselille. Käyttölaitteeseen voidaan liittää myös erilaisia tiivistys- ja laakerointiratkaisuja.