Koaksiaalisekoittimet

Koaksiaalisekoitin sisältää kaksi erillistä, itsenäisesti toimivaa sekoitinta. Tällä järjestelyllä voidaan hoitaa eri prosessivaiheita/tavoitteita, kuten sekoitus, suspendointi, dispergointi ja lämmönsiirto. Koaksiaalisekoitin on kustannustehokas ratkaisu vaikeisiin valmistusprosesseihin, tai kun yhtä järjestelmää halutaan käyttää erilaisten tuotteiden valmistamiseen.

Käyttöyksiköt

SKR-koaksiaalisekoitinsarjan käyttölaitteet välittävät voiman kahdelta sähkömoottorilta vaihteistojen kautta sekoittimien akseleille. Käyttöyksiköihin voidaan liittää myös erilaisia tiivistys- ja laakerointiratkaisuja. Saatavissa tehoalueelle 1,5–160 kW ja akselin halkaisijoille 40–200 mm.

Räätälöidyt sekoitinelimet

Koaksiaalisekoittimet on suunniteltu käsittelemään samassa prosessissa aineita, joiden viskositeetti vaihtelee vedenkaltaisesta jopa miljoonaan senttipoisiin. Kaksitoiminen sekoitus vaatii räätälöityjä sekoitinelimiä, jotka perustuvat spiraalimaisiin tai muihin yleisiin sekoitinelintyyppeihin. Yleistyyppisten sekoitinelimien lisäksi UTG tarjoaa omia sekoitinelimiään sekä asiakkaiden vaatimusten mukaan suunniteltuja sekoitinelimiä.

LUE LISÄÄ

Tiivistys

Tiivistystä tarvitaan reaktorin kaasutilan erottamiseksi ilmakehästä esimerkiksi paine-eron tai vaarallisen kaasun vuoksi.

LUE LISÄÄ

Pohjatuet

Rakenteen vahvistamiseksi sekoittimissa käytetään toisinaan pohjatukia. Pohjatuet antavat akselille toisen tukipisteen, ja niitä käytetään tavallisesti rakenteissa, joissa on erityisen pitkä akseli tai suuri taivutusmomentti. Yleensä pyritään välttämään pohjalaakeria, sillä se lisää huollettavien osien määrää.

LUE LISÄÄ

Kiinnitys säiliöön

Useimmat käyttöyksiköt kiinnitetään suoraan säiliön kannen laippaan.

LUE LISÄÄ

Materiaalit

Materiaalivalintaan vaikuttavat prosessin korroosio- ja kulumisolosuhteet sekä materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekoituksesta aiheutuvia voimia vastaan. Ihannetilanteessa käytetään perusmateriaaleja ilman pinnoituksia, mutta joskus on käytettävä vuorauksia saatavuus- tai kustannussyistä tai perusmateriaalin kulumisen ja mekaanisen kestävyyden vuoksi.

LUE LISÄÄ