Perusmateriaalit

Nesteen koskettamissa osissa käytetään yleisimmin haponkestävää terästä EN 1.4404. Sekoitettavan aineen aggressiivisuuden mukaan voidaan käyttää vähemmän seostettuja laatuja (esim. EN 1.4307), enemmän seostettuja laatuja (esim. 904L tai SMO-teräkset), duplex-teräksiä tai titaania. Nesteen koskettamien osien pinnan karheus vaihtelee puhdistettavuusvaatimusten mukaan normaalista kylmä-/kuumavalssatusta teräksestä aina Ra-arvoihin 0,2–0,8 hiottuna, kiillotettuna tai jopa sähkökiillotettuna. Tavallisesti muissa kuin nesteen koskettamissa osissa käytetään hiiliterästä ja valurautaa, mutta erityisolosuhteissa voidaan käyttää myös ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Pinnoitus

Aggressiivisimmissa olosuhteissa nesteen koskettamat osat suojataan korroosiolta tai kulumiselta kumilla tai muulla polymeerivuorauksella.

Materiaalivalintaan vaikuttavat prosessin korroosio- ja kulumisolosuhteet sekä materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekoituksesta aiheutuvia voimia vastaan. Ihannetilanteessa käytetään perusmateriaaleja ilman pinnoituksia, mutta joskus on käytettävä vuorauksia saatavuus- tai kustannussyistä tai perusmateriaalin kulumisen ja mekaanisen kestävyyden vuoksi.