Wellenführungslager

Pohjalaakeri

Pohjalaakeri on säiliön pohjassa sijaitseva liukulaakeri, jonka sisällä akselin alapäässä oleva kulutusholkki pyörii. Koska akseli tukeutuu alapäästään pohjalaakeriin, on akselin taipuma käytännössä minimaalinen. Pohjalaakeri vaikuttaa merkittävästi sekoittimen kriittiseen nopeuteen ja pienentää oleellisesti sekoittimen käyttölaitteeseen ja säiliön kansirakenteeseen kohdistuvia kuormituksia. UTG:llä on käytössä monipuolinen valikoima erilaisiin kulutus- ja korroosio-olosuhteisiin sopivia liukulaakerimateriaaleja, kuten PET, PTFE, kumi, keraaminen/PU-komposiitti ja terässeokset.

Wellenfangring

Heilunnanrajoitin

Heilunnanrajoitin on säiliön pohjaan asennettava välyksellä oleva akselintuki. Pohjalaakerista poiketen se ei ole jatkuvasti kosketuksissa akselin kanssa ja heilunnanrajoitin estää vain akselin äärimmäisen voimakkaan taipumisen. Pohjalaakeriin verrattuna sen etuna on, ettei siinä ole kuluvia osia. Haittana on, että heilunnanrajoittimella ei ole vaikutusta sekoittimen kriittiseen pyörimisnopeuteen eikä käyttölaitteen normaaliin radiaalikuormitukseen. Heilunnanrajoittimella on vaikutusta pääasiassa silloin, kun sekoitinta käytetään säiliön täyttämisen tai tyhjentämisen yhteydessä.

RP Turbine

RA-turbiini

Jos pohjalaakerin tai heilunnanrajoittimen käyttö ei ole mahdollista, voidaan akseliin ja käyttöyksikköön kohdistuvia kuormituksia pienentää dynaamisella vakauttimella. Sitä käytetään erityisesti lietesäiliöissä, joissa suurten/painavien hiukkasten laskeutumista pidetään riskinä pohjalaakerille ja prosessille.

Rakenteen vahvistamiseksi sekoittimissa käytetään toisinaan pohjatukia. Pohjatuet antavat akselille toisen tukipisteen, ja niitä käytetään tavallisesti rakenteissa, joissa on erityisen pitkä akseli tai suuri taivutusmomentti. Yleensä pyritään välttämään pohjalaakeria, sillä se voi lisätä huollettavien osien määrää.