Pystysekoittimet

Pystysekoitin on monikäyttöisin ja yleisin sekoitusratkaisu. Pystysekoittimissa käytetään akselitiivistystä vain silloin, kun säiliö on paineistettu tai sen kaasutila täytyy erottaa erityisestä syystä. Pystysekoitin on yksinkertaisin ratkaisu nesteiden sekoittamiseen.

Käyttölaitteet

Pystysekoittimen käyttölaite välittää voiman sähkömoottorilta vaihteiston kautta sekoittimen akselille. Käyttölaitteeseen voidaan liittää myös erilaisia tiivistys- ja laakerointiratkaisuja.

LUE LISÄÄ

Sekoitinelimet

Omien sekoitinelimiensä lisäksi UTG tarjoaa laajan valikoiman yleis-/vakiotyyppisiä sekä asiakkaiden vaatimusten mukaan suunniteltuja sekoitinelimiä.

LUE LISÄÄ

Tiivistys

Tiivistystä tarvitaan säiliön kaasutilan erottamiseksi ympäröivästä tilasta esimerkiksi paine-eron tai vaarallisen kaasun vuoksi.

LUE LISÄÄ

Pohjatuet

Rakenteen vahvistamiseksi sekoittimissa käytetään toisinaan pohjatukia. Pohjatuet antavat akselille toisen tukipisteen, ja niitä käytetään tavallisesti rakenteissa, joissa on erityisen pitkä akseli tai suuri taivutusmomentti. Yleensä pyritään välttämään pohjalaakeria, sillä se voi lisätä huollettavien osien määrää.

LUE LISÄÄ

Kiinnitys säiliöön

Useimmat käyttölaitteet kiinnitetään suoraan säiliön laippaan, mutta monissa tapauksissa tarvitaan myös muita kiinnitysvaihtoehtoja.

LUE LISÄÄ

Materiaalit

Materiaalivalintaan vaikuttavat prosessin korroosio- ja kulumisolosuhteet sekä materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekoituksesta aiheutuvia voimia vastaan. Ihannetilanteessa käytetään perusmateriaaleja ilman pinnoituksia, mutta joskus on käytettävä vuorauksia saatavuus- tai kustannussyistä tai perusmateriaalin kulumisen ja mekaanisen kestävyyden vuoksi.

LUE LISÄÄ