Kylki- ja pohjasekoittimet

Käyttölaitteet

Käyttölaite välittää voiman sähkömoottorilta vaihteiston tai hihnakäytön kautta sekoittimen akselille. Käyttölaitteeseen voidaan liittää myös erilaisia tiivistys- ja laakerointiratkaisuja.

LUE LISÄÄ

Sekoitinelimet

Omien sekoitinelimiensä lisäksi UTG tarjoaa laajan valikoiman yleis-/vakiotyyppisiä sekä asiakkaiden vaatimusten mukaan suunniteltuja sekoitinelimiä.

LUE LISÄÄ

Tiivistys

Kylki- ja pohjasekoittimien kanssa on aina käytettävä tiivistystä.

LUE LISÄÄ

Kiinnitys säiliöön

Kylki- ja pohjasekoittimet asennetaan aina säiliön laippaan.

Materiaalit

Materiaalivalintaan vaikuttavat prosessin korroosio- ja kulumisolosuhteet sekä materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekoituksesta aiheutuvia voimia vastaan. Ihannetilanteessa käytetään perusmateriaaleja ilman pinnoituksia, mutta joskus on käytettävä vuorauksia saatavuus- tai kustannussyistä tai perusmateriaalin kulumisen ja mekaanisen kestävyyden vuoksi.

LUE LISÄÄ

Kylki- ja pohjasekoittimia käytetään, kun pystysekoittimen käyttö ei ole mahdollista säiliön mittasuhteiden tai koon vuoksi. Kylki- ja pohjasekoittimien kanssa on aina käytettävä tiivistystä, sillä sekoittimen läpivienti säiliöön sijaitsee nestepinnan alapuolella.