Mottomme on tarjota tarkoitukseensa sopiva sekoitusratkaisu koko tuotteen elinkaaren ajan. Tärkeimmät tavoitteemme ovat optimaalinen sekoitustulos ja laitteiden käyttövarmuus. Käytännössä filosofiamme tarkoittaa toiminnan joustavuutta sekä tarvittavien varaosien ja huoltotarvikkeiden määrän minimointia.

Tärkeintä on ymmärtää ensin sekoittimen käyttötarkoitus ja suunnitella sen pohjalta ratkaisu, joka täyttää tarkoituksen. Toimiva sekoitusratkaisu löytyy harvoin pelkän teorian avulla, sillä parhaissakin teorioissa on aukkoja. Aukot on täytettävä kokemuksilla, tilastoilla ja testeillä. Oma tietotaitomme ja vankka prosessiosaamisemme ovatkin vahvassa roolissa rakentaessamme asiakaskohtaisia ratkaisuja. Vaativissa teollisissa prosesseissa sekoittimet ovat avainlaitteita, joiden luotettava toiminta on ehdoton edellytys asiakkaidemme kilpailukyvylle.

Suunnittelu

Ennen kuin lähdemme liikkeelle, tarjoamme asiakkaillemme heidän sekoitustarpeisiinsa räätälöidyn alustavan projektisuunnitelman kannattavuuslaskelman kera. Kustannusarviot, laitemääritykset ja sekoituksen prosessiparametrit syntyvät ripeästi ja luotettavasti vuosikymmenten kokemuksellamme lukuisista eri tyyppisistä prosesseista.

Tutkimus ja kehitys

Mikä tahansa sekoitustekninen ongelma onkin kyseessä, lupaamme etsiä siihen optimaalisen ratkaisun. Laadukaan sekoitus ratkaisun lähtöarvojen kuten esimerkiksi tarvittavan sekoitusajan ja lietteen reologian määritys vaatii useasti laboratoriokokeita
Oma, keskitetty tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme parantaa merkittävästi investointien kannattavuutta hyödyntämällä kehittyneitä analyysimenetelmiä ja edistyneitä simulointiohjelmistoja.

Moderni testaus- ja osaamiskeskuksemme, UTG Mixing Technology R&D Center, tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet sekoituksen empiiriseen tutkimukseen. Laboratorio on varustettu kattavalla kokoelmalla eri kokoisia lasisia ja teräksisiä sekoitussäiliöitä. Testisäiliöt voidaan jäähdyttää tai lämmittää tarpeen mukaan ja varustaa erilaisilla virtauksenohjauselementeillä. Säädettävään sekoitusjärjestelmäämme voidaan valita sopivat sekoituselimet laajasta kokoelmasta aksiaalisia, radiaalisia, tangentiaalisia ja vastavirtaussekoittimia. Sekoitinkirjaston toiminta-alue kattaa viskositeettialueen jopa miljoonaan mPas:iin asti.

CFD-simulaatiot >>

Lue lisää

Tuotevertailu

Kattava tuotevalikoimamme ja laaja kokemuksemme sekoitusteknologioista mahdollistavat nopean kaupallisen ja teknisen vertailun erilaisten sekoitusratkaisujen välillä. Suorituskyvyn vertaamiseksi vaaditaan kuitenkin usein myös testausta ja laboratoriotestejä.

Prosessisuunnittelu

Prosessisuunnittelu on tuloksekasta, kun se tehdään tiiminä yhdistämällä asiakkaan tarpeet ja prosessitiedot pitkään kokemukseemme sekoitusratkaisuista. Prosessisuunnittelun puuttuvat lähtöarvot voidaan selvittää osaamiskeskuksessamme, jossa on myös mahdollista testata erilaisia reaktioita, kuten hapettumista ja käymistä. Asiantuntemuksemme ei rajoitu sekoittimiin. Voimme auttaa myös reaktoreiden suunnittelussa, esimerkiksi muodon virtaushaittojen, lämmönvaihtimien, syöttö- ja poistoputkistojen sekä tankin ja sekoittimen puhdistus- ja desinfiointimenetelmien osalta.

Lue lisää

Validointi

Kun kehitetään uusia ratkaisuja, prosessisuunnittelun validointi on tarpeen riskien minimoimiseksi. Laboratoriotestaus ja numeeriset simulaatiot (CFD) ovat tehokkaita keinoja validointiin, mutta joskus vaaditaan myös täysimittaisia testiajoja asiakkaan laitoksella.