___Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_.

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2015 klo 8:45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus on päättänyt 15.2.2015 suunnatusta osakeannista. Yhtiö on saanut seuraavat liputusilmoitukset omistusosuuksien muuttumisesta Mikko Laakkoselta ja Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd):lta.

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 20% ja 25%

Omistusosuudet on laskettu niin, että osakkeiden määrässä on otettu huomioon suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden kokonaismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 000 000

16,73

1 000 000

16,73

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 000 000

25,04

4 000 000

25,04

 

NEMEA CREDIT OPPORTUNITIES FUND (A SUB-FUND OD NEMEA ALTERNATIVE INVESTMENT FUND (SICAV) LTD), LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd)

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5%, 10% ja 15%

Omistusosuudet on laskettu niin, että osakkeiden määrässä on otettu huomioon suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden kokonaismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

3 000 000

18,78

3 000 000

18,78

Lahdessa 18.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj +358 400 715 968