__Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2015 klo 16:15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus on päättänyt 15.2.2015 suunnatusta osakeannista. Yhtiö on saanut seuraavat liputusilmoitukset omistusosuuksien muuttumisesta HML FINANCE OY:ltä ja Hannu Laakkoselta.

HML FINANCE OY, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

HML FINANCE OY

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5%, 10% ja 15%

Omistusosuudet on laskettu niin, että osakkeiden määrässä on otettu huomioon suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden kokonaismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

95 000

alle 5 %

95 000

alle 5 %

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

3 095 000

19,37

3 095 000

19,37

 

HANNU LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hannu Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 15.2.2015 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa osakeannessa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 20% ja 25 %

Omistusosuudet on laskettu niin, että osakkeiden määrässä on otettu huomioon suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden kokonaismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 134 580

19,0

1 134 580

19,0

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 095 000

25,63

4 095 000

25,63

Osakkeista suorassa omistuksessa 1 000 000 osaketta ja välillisessä omistuksessa HML FINANCE OY:n kautta 3 095 000 osaketta.

Lahdessa 17.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj +358 400 715 968