AP-Telan osakkeiden hankinta

VAAHTO GROUP PLC OYJ              PÖRSSITIEDOTE 19.4.2012 klo 9.50

AP-TELA OY:N OSAKKEIDEN HANKINTA

Vaahto Group Plc Oyj (”Yhtiö”) on tytäryhtiönsä, AP-Tela Oy:n, vähemmistöosakkeenomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päättänyt hankkia loput osakkeet yhtiön vähemmistöosakkeenomistajilta. Hankinta on päätetty toteuttaa osakevaihdolla. Yhtiö ja AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajat ovat tänään allekirjoittaneet järjestelyä koskevan osakevaihtosopimuksen. Sopimuksen mukaan osakevaihto toteutetaan EVL 52 f §:n mukaisena osakevaihtona siten, että Yhtiö antaa AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla merkittäväksi 317 602 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita vastikkeena AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien 47,92 prosentin omistusosuudesta AP-Tela Oy:ssä. Uusien osakkeiden kokonaismerkintähinta vastaa AP-Tela Oy:n 31.8.2011 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen oman pääoman määrää, joka on noin 1 111 600 euroa. Osakevaihdon toteuttamisen edellytyksenä on, että Yhtiön hallitus tekee päätöksen edellä kuvatusta osakeannista viimeistään 31.5.2012. AP-Tela Oy:n osakkeiden hankinta yksinkertaistaa Yhtiön konsernirakennetta ja tehostaa Yhtiön toimintaa.

 

Lahdessa 19.4.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400-127664

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaahto.fi

 

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen osakkeiden myyntitarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa osakkeita osakeannissa tai muutoin. Osakkeiden rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei siten ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty) Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröimättä, tai jonkin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen soveltumatta, sekä soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattamatta.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muutoin levittää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa tai muissa maissa, joiden lainsäädännöt saattavat asettaa rajoituksia tämän tiedotteen jakelulle.