Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Vaahto Group Plc Oyj Pörssitiedote         10.2.2011 klo 11.40

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Mikko Laakkosen omistusosuus Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeista ja äänistä on 9.2.2011 tehtyjen kauppojen seurauksena ylittänyt viisitoista prosenttia (15 %) yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mikko Laakkosen omistusosuus 9.2.2011 tapahtuneiden kauppojen jälkeen on seuraava:

Osakkeiden ja ääniosuuksien lukumäärä       535.483

% osakkeista ja äänioikeuksista             17,93%

Vaahto Group Plc Oyj:n rekisteröity osakemäärä on 2.985.866 osaketta.

Lahdessa 10.2.2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470