Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Vaahto Group Plc Oyj Pörssitiedote 14.12.2010 klo 16.20

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 14.12.2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakelajien yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille. Vaahto Groupin saamien tietojen mukaisesti päätös johtaa Heikki Vaahdon ääniosuuden laskemiseen alle 3/20 (15 %) liputusrajan sekä Mikko Laakkosen ääniosuuden nousuun yli 1/10 (10 %) liputusrajan.

Vaahto Group Plc Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 2.872.302 osakkeesta (1.452.751 A-lajin osaketta ja 1.419.551 K-lajin osaketta), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 29.843.771. Osakelajien yhdistämiseen liittyvässä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetaan enintään 113.564 uutta osaketta.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

HEIKKI VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätös 14.12.2010 yhtiön osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Heikki Sakari Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätös 14.12.2010 yhtiön osakelajien yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille. Liputusrajan alitus tapahtuu, kun suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja osakelajien yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 17.12.2010.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 3/20 (15 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Heikki Vaahdon osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänelle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakelaji

Osakkeiden lukumäärä

Ääniosuuksien lukumäärä

A-laji

0

0

K-laji

326.700

6.534.000

Yhteensä

326.700

6.534.000

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakelaji

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% äänioikeuksista

Yhdistetty laji

352.836

11,82 %

352.836

11,82 %

Yhteensä

352.836

11,82 %

352.836

11,82 %

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätös 14.12.2010 yhtiön osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Kalervo Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätös 14.12.2010 yhtiön osakelajien yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön K-lajin osakkeen omistajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja osakelajien yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 17.12.2010.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 1/10 (10 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Mikko Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänelle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakelaji

Osakkeiden lukumäärä

Ääniosuuksien lukumäärä

A-laji

352.860

352.860

K-laji

76.503

1.530.060

Yhteensä

429.363

1.882.920

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakelaji

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% äänioikeuksista

Yhdistetty laji

435.483

14,58 %

435.483

14,58 %

Yhteensä

435.483

14,58 %

435.483

14,58 %

Lahdessa 14.12.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470