Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Vaahto Group Plc Oyj        Pörssitiedote                       19.4.2012 klo 17.25

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 19.4.2012 kahdesta erillisestä suunnatusta osakeannista. Vaahto Groupin saamien tietojen mukaisesti päätös johtaa Hymy Lahtinen Oy:n ääniosuuden nousuun yli 1/20 (5 %) liputusrajan, Antti Vaahdon ääniosuuden laskuun alle 3/20 (15 %), Mikko Vaahdon ääniosuuden laskuun alle 3/20 (15 %) sekä Ilkka Vaahdon ääniosuuden laskuun alle 3/20 (15 %) liputusrajan.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

HYMY LAHTINEN OY, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.4.2012 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hymy Lahtinen Oy

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.12.2012 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatuissa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 23.4.2012.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 1/20 (5 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Hymy Lahtinen Oy:n osakkeiden määrässä on otettu huomioon sen suunnatussa osakeannissa merkitsemien uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon molemmissa suunnatuissa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

79 800

2,7

79 800

2,7

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

299 800

7,7

299 800

7,7

ANTTI VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.4.2012 suunnatusta osakeannista.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Antti Tapani Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.12.2012 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan alitus tapahtuu, kun suunnatuissa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 23.4.2012.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 3/20 (15 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon molemmissa suunnatuissa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

530 649

17,8

530 649

17,8

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

530 649

13,6

530 649

13,6

MIKKO VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.4.2012 suunnatusta osakeannista.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Kullervo Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.12.2012 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan alitus tapahtuu, kun suunnatuissa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 23.4.2012.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 3/20 (15 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Mikko Vaahdon osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänen suunnatussa osakeannissa merkitsemiensä uusien osakkeiden määrä sekä hänen määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon molemmissa suunnatuissa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääni-osuuksista

73 000

2,4

73 000

2,4

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääni-osuuksista

293 000

7,5

293 000

7,5

ILKKA VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.4.2012 suunnatusta osakeannista.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Ilkka Uolevi Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 19.12.2012 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan alitus tapahtuu, kun suunnatuissa osakeanneissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 23.4.2012.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 3/20 (15 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon molemmissa suunnatuissa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

453 985

15,2

453 985

15,2

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

453 985

11,6

453 985

11,6

Lahdessa 19.4.2012

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 Hallitus

Lisätietoja:

Ari Viinikkala

Vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 0400 127664