Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.11.2010 klo 9.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj on 16.11.2010 julkistanut hallituksen ehdotuksen yhtiön osakelajien yhdistämisestä. Vaahto Groupin saamien tietojen mukaisesti ehdotuksen toteutuminen johtaisi Heikki Vaahdon ääniosuuden laskemiseen alle 3/20 (15 %) liputusrajan sekä Mikko Laakkosen ääniosuuden nousuun yli 1/10 (10 %) liputusrajan.

Vaahto Group Plc Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 2.872.302 osakkeesta (1.452.751 A-lajin osaketta ja 1.419.551 K-lajin osaketta), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 29.843.771. Ehdotetun osakelajien yhdistämiseen liittyvässä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetaan enintään 113.564 uutta osaketta.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

 

HEIKKI VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

 

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

 

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n 16.11.2010 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön kaksi osakelajia yhdistetään siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni ja yhtäläiset oikeudet.

 

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Heikki Sakari Vaahto

 

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj on 16.11.2010 pörssitiedotteella julkistanut ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämisestä. Liputusrajan alitus tapahtuu, kun suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja osakelajien yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin.

 

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 3/20 (15 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Heikki Vaahdon osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänelle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä.

 

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

 

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakelaji Osakkeiden lukumäärä Ääniosuuksien lukumäärä
A-laji 0 0
K-laji 326.700 6.534.000
Yhteensä 326.700 6.534.000

 

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakelaji Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % äänioikeuksista
A-laji 352.836 11,82 % 352.836 11,82 %
Yhteensä 352.836 11,82 % 352.836 11,82 %

 

 

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

 

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

 

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n 16.11.2010 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön kaksi osakelajia yhdistetään siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni ja yhtäläiset oikeudet.

 

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Kalervo Laakkonen

 

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj on 16.11.2010 pörssitiedotteella julkistanut ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämisestä. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja osakelajien yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin.

 

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 1/10 (10 %)

Omistusosuudet on laskettu niin, että Mikko Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänelle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä.

 

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

 

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakelaji Osakkeiden lukumäärä Ääniosuuksien lukumäärä
A-laji 352.860 352.860
K-laji 76.503 1.530.060
Yhteensä 429.363 1.882.920

 

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakelaji Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % äänioikeuksista
A-laji 435.483 14,58 % 435.483 14,58 %
Yhteensä 435.483 14,58 % 435.483 14,58 %

 

 

Lahdessa 17.11.2010

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

 

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj

puh. 050 4661470