Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta _

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE  2.4.2015  klo  12:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 15.2.2015 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut seuraavn liputusilmoituksen Antti Vaahdolta.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 15 977 360.

ANTTI VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Antti Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Liputusrajan alittui, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 5 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

530 649

8,87

530 649

8,87

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

530 649

alle 5

530 649

alle 5

Lahdessa 2.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj + 358 400 715 968