Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2014 klo 20:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 10.3.2014 suunnatusta osakeannista. Vaahto Groupin Plc Oyj:n saamien tietojen mukaisesti päätös johtaa Mikko Laakkosen omistus- ja ääniosuuden nousuun yli 25 % liputusrajan ja Hannu Laakkosen omistus- ja ääniosuuden nousuun yli 15 %.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 10.3.2014 suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille. Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus hyväksyi suunnatussa osakeannissa tehdyt merkinnät 18.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 10.3.2014 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 25 %

Omistusosuudet on laskettu niin, että Mikko Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänen suunnatussa osakeannissa merkitsemiensä uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden kokonaismäärä. Mikko Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat 39 580 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä, Mikko Laakkosella ollessa määräysvalta Laakkosen Arvopaperi Oy:ssä yhdessä Hannu Laakkosen kanssa.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

708 955

17,8

708 955

17,8

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 708 955

28,6

1 708 955

28,6

HANNU LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 10.3.2014 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus hyväksyi suunnatussa annissa tehdyt merkinnät 18.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hannu Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen päätös 10.3.2014 suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Liputusrajan ylitys tapahtuu, kun suunnatussa osakeannessa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 15 %

Omistusosuudet on laskettu niin, että Hannu Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon hänen suunnatussa osakeannissa merkitsemiensä uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on otettu huomioon suunnatussa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden kokonaismäärä. Hannu Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat 39 580 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä, Hannu Laakkosella ollessa määräysvalta Laakkosen Arvopaperi Oy:ssä yhdessä Mikko Laakkosen kanssa.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

134 580

3,4

134 580

3,4

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Laakkosen Arvopaperi Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 134 580

19,0

1 134 580

19,0

Lahdessa 19.3.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400 715 968