Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta ‘

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.12.2015  klo 8:15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Plc Uutechnic Group Oyj (entinen Vaahto Group Plc Oyj) tiedotti 3.9.2015 merkintäetuoikeusannista sekä suunnatusta osakeannista. Merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 28.12.2015, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut seuraavan liputusilmoituksen Mikko Laakkoselta.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 25 963 210

Plc Uutechnic Group Oyj:lle jätetty ilmoitus omistusosuuden muutoksista:

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Plc Uutechnic Group Oyj uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 28.12.2015

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.12.2015.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 30 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 000 000

25,04

4 000 000

25,04

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

8 147 255

31,38

8 147 255

31,38

Uutechnic-järjestelyssä ja siihen liittyvissä osakeanneissa Järjestelyä koskevan sopimuksen osapuolia ovat PLC Uutechnic Group Oyj:n lisäksi Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen, HML Finance Oy, Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström, Risto Lindström ja Uutechnic Oy. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan nämä osapuolet toimivat arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin. Yksissä tuumin toimivat tahot saivat Finanssivalvonnalta 20.10.2015 poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen mahdollisen ostotarjouksen tekemisestä. Poikkeuslupa koskee myös tarjousvelvollisuutta, joka muutoin voisi syntyä merkintäoikeusantiin Mikko Laakkosen, Hannu Laakkosen ja HML Finance Oy:n antaman merkintätakauksen johdosta.”

Helsingissä 29.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 826 2066