Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2015  klo 16:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 15.2.2015 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut seuraavat liputusilmoitukset Mikko Laakkoselta, Hannu Laakkoselta, HML Finance Oy:ltä, Mikko Vaahdolta ja Ilkka Vaahdolta.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 15 977 360.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 20 %, 25 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 000 000

16,73

1 000 000

16,73

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 000 000

25,04

4 000 000

25,04

HANNU LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hannu Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 20 %, 25 %

Hannu Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös hänen määräysvallassaan olevan HML Finance Oy:n hallussa olevat 3 095 000 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä.

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien HML Finance Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 095 000

18,32

1 095 000

18,32

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien HML Finance Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

4 095 000

25,63

4 095 000

25,63

HML FINANCE OY, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

HML Finance Oy

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %, 10 %, 15 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

95 000

alle 5

95 000

alle 5

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

3 095 000

19,37

3 095 000

19,37

ILKKA VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Ilkka Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Liputusrajan alittui, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 5 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

453 985

7,6

453 985

7,6

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

453 985

alle 5

453 985

alle 5

MIKKO VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Mikko Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Liputusrajan alittui, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 5 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Mikko Vaahdon osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös Lutosa Oy:n hallussa olevat 16 891 osaketta Vaahto Group Plc Oyj:ssä. Mikko Vaahto on ilmoittanut käyttävänsä määräysvaltaa Lutosa Oy:ssä.

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä (mukaan lukien Lutosa Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

563 139

9,4

563 139

9,4

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen (mukaan lukien Lutosa Oy:n hallussa olevat osakkeet)

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

563 139

alle 5

563 139

alle 5

Lahdessa 1.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj + 358 400 715 968