Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2016 klo 13:15

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

 

Plc Uutechnic Group Oyj:lle on saanut seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta.

Plc Uutechnic Group Oyj:llä on yhteensä 55 963 210 osaketta.

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

 

2 Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden ja ääniosuuksien luovutus

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Lombard International Assurance S.A.

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

13.4.2016.

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 5 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % ääniosuuksista
1 200 000 7,51 1 200 000 7,51

 

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % ääniosuuksista
532 987 alle 5% 532 987 alle 5%

 

Uudessakaupungissa 25.4.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

 

 

 

 

Lisätietoja: Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740 808