Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2014 klo 15:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 10.3.2014 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut seuraavan liputusilmoituksen Hymy Lahtinen Oy:ltä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 5 977 360.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetty ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

HYMY LAHTINEN OY, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2014.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Hymy Lahtinen Oy

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Alitettu 5 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

213 850

5,38

213 850

5,38

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

213 850

alle 5 %

213 850

alle 5 %

Lahdessa 7.4.2014

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vesa Alatalo, CEO, 040 726 8923