Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2015  klo  18:45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti 15.2.2015 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015, jolloin yhtiö myös tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta. Yhtiö on saanut liputusilmoituksen Nemea Credit Opportunities Fund:lta.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 15 977 360.

NEMEA CREDIT OPPORTUNITIES FUND(a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd), LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Vaahto Group Plc Oyj:n uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin 31.3.2015.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Nemea Credit Opportunities Fund (a sub-fund of Nemea Alternative Investment Fund (SICAV) Ltd)

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusrajan ylittyi, kun suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2015.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %, 10 %, 15 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

alle 5

alle 5

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

3 000 000

18,78

3 000 000

18,78

Lahdessa 1.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj + 358 400 715 968