ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Helsinki, Suomi, 2017-03-16 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2017  klo 17:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Plc Uutechnic Group Oyj on saanut seuraavan liputusilmoituksen Hannu Laakkoselta.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 56 505 210.

Plc Uutechnic Group Oyj:lle jätetty ilmoitus omistusosuuden muutoksista:

HANNU LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Plc Uutechnic Group Oyj, y-tunnus 0520181-3

 

2 Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden hankinta tai luovutus

 

3 Ilmoitusvelvollisten täydellinen nimi:

Hannu Laakkonen

 

4 Osakkeenomistajan täydellinen nimi:

HML Finance Oy

 

5 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

16.3.2017

 

Liputusraja, joka on ylitetty:

10 %

 

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet

Hannu Laakkosen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös hänen määräysvallassaan olevan HML Finance Oy:n hallussa olevat 5 029 375 osaketta Plc Uutechnic Group Oyj:ssä.

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä mukaan lukien HML Finance Oy:n hallussa olevat osakkeet.

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % ääniosuuksista
       
6 654 375 11,89 6 654 375 11,89

 

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen sisältäen HML Finance Oy:n hallussa olevat osakkeet.

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Ääniosuuksien lukumäärä % ääniosuuksista
       
6 654 375 11,78 6 654 375 11,78
       

Lisätietoja:

HML Finance Oy on 100 % Hannu Laakkosen määräysvallassa oleva yhtiö. Hannu Laakkonen on myynyt kaikki omassa omistuksessaan olevat Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet HML Finance Oy:lle, jonka seurauksena ko. yhtiön omistusosuus ylitti 10 %.

 

Uudessakaupungissa 16.3.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 


 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

         Lisätietoja:
         Jouko Peräaho, Toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj
         +358 500 740 808