Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta2

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.2.2015 klo 8:45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:lle on jätetty seuraava ilmoitus omistusosuuden muutoksesta.

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden ja äänioikeuksien hankinta

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Lombard International Assurance S.A.

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusraja ylittyi 18.2.2015

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 5 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

alle 5 %

alle 5 %

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 200 000

7,5 %

1 200 000

7,5 %

Lahdessa 23.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Topi Karppanen, CEO, +358 40 5001957