Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.1.2015 klo 15:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj:lle on jätetty seuraavat ilmoitukset omistusosuuden muutoksesta.

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden ja äänioikeuksien hankinta

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Lombard International Assurance S.A.

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:

Liputusraja ylittyi 30.12.2014

5 Liputusraja, joka on ylitetty:

Ylitetty 10 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

0

0

0

0

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

627 000

10,49

627 000

10,49

LAAKKONEN MIKKO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:

Osakkeiden ja äänioikeuksien luovutus

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:

Laakkonen Mikko Kalervo

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:

Liputusraja alittui 30.12.2014

5 Liputusraja, joka on alitettu:

Alitettu 20 %

6 Ilmoitettavat tiedot:

Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 627 000

27,22

1 627 000

27,22

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista

Ääniosuuksien lukumäärä

% ääniosuuksista

1 000 000

16,73

1 000 000

16,73

Lahdessa 2.1.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Topi Karppanen, CEO, +358 40 5001957