Finanssivalvonta on myöntänyt luvan poiketa Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden tarjousvelvollisuudesta

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2015 klo 16:10

FINANSSIVALVONTA ON MYÖNTÄNYT LUVAN POIKETA VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKKEIDEN TARJOUSVELVOLLISUUDESTA

Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen, HML Finance Oy, Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström ja Risto Lindström ja Uutechnic Oy ovat hakeneet Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen mahdollisen ostotarjouksen tekemisestä Vaahto Group PLC Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) osalta.

Finanssivalvonta on 20.10.2015 myöntänyt hakijoille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaan poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta. Poikkeuslupaan liittyy jäljempänä mainittuja ehtoja. Tarjousvelvollisuus liittyy Yhtiön ja Uutechnic Oy:n suunnittelemaan yritysjärjestelyyn ja järjestelyyn liittyviin osakeanteihin, joista Yhtiö on tiedottanut 3.9.2015. Järjestelyn toteutuessa hakijoiden yhteenlaskettu ääni- ja omistusosuus Yhtiössä on enintään 85,92 %. Tarjousvelvollisuus syntyisi yksissä tuumin toimimisen perusteella. Lisäksi poikkeuslupa on myönnetty Mikko Laakkoselle, Hannu Laakkoselle ja HML Finance Oy:lle tarjousvelvollisuudesta, joka voisi muutoin syntyä merkintäetuoikeusannin merkintäsitoumuksen johdosta. Poikkeusluvat koskevat sekä 30 prosentin että 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä.

Yksissä tuumin toimimiseen liittyvän poikkeusluvan edellytyksenä on, että niin kauan kuin hakijoiden yksissä tuumin toimiminen jatkuu, hakijat tai näiden kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. Rajoitus ei koske luvan taustalla olevassa järjestelyssä tapahtuvia osakehankintoja.

Poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä on, että yhtiön yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä. Vaahto Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään 30.10.2015 yritysjärjestelystä ja siihen liittyvistä osakeanneista. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on tiedotettu 9.10.2015.

 

Helsingissä 20.10.2015

 

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Kalle Rasinmäki toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj tel. +358 40 566 4250

Sami Alatalo, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 40 826 2066