Finanssivalvonta on päättänyt arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26§:n mukaisesta poikkeusluvasta tarjousvelvollisuudesta Plc Uutechnic Group Oyj:n osalta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2016 klo 14:00

 

FINANSSIVALVONTA ON PÄÄTTÄNYT ARVOPAPERIMARKKINALAIN 11 LUVUN 26 §:N MUKAISESTA POIKKEUSLUVASTA TARJOUSVELVOLLISUUDESTA PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N OSALTA

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti 6.6.2016 sille varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 annetun osakeantivaltuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa yhtiön konsernin työntekijöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten merkittäviksi tarjotaan yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Peräaho sekä yhtiön tekninen johtaja Timo Lindström (hakijat) ovat olleet osallisina yhtiöön aikaisemmin liittyneessä omistusjärjestelyssä, johon liittyen Finanssivalvonta on päätöksellään FIVA 14/02.05.05/2015 katsonut, että he yhdessä laajemman sijoittajaryhmän kanssa ovat toimineet yksissä tuumin ja päätöksessä esitetyillä perusteilla myöntänyt tietyin ehdoin poikkeuksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä.

Hakijat ovat pyytäneet Finanssivalvontaa myöntämään poikkeusluvan, että he voivat Finanssivalvonnan päätöksen FIVA 14.02.05.05/2015 estämättä osallistua nyt kesken olevaan henkilöstöantiin, ja että heille ei syntyisi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaista pakollista ostotarjousvelvoitetta kyseisessä osakeannissa merkitsemiensä osakkeiden perusteella.

Finanssivalvonta on 12.8.2016 myöntänyt hakijoille poikkeusluvan (FIVA 11/02.05.05/2016) edellä mainitun osakeannin osalta siten, että Jouko Peräaho voi merkitä enintään 50.000 osaketta ja Timo Lindström enintään 150.000 osaketta. Finanssivalvonta katsoo, että poikkeusluvan 14/02.05.05/2016 kielto hankkia tai merkitä lisää yhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä on muutoin edelleen voimassa yksissä tuumin toimivien Jouko Peräahon, Jonni Peräahon, Timo Lindströmin, Ilona Lindströmin ja Risto Lindströmin sekä näiden yhdessä omistaman yhtiön UuCap Oy:n osalta.

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Jouko Peräaho

Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja: Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.