Kutsu Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.12.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.11.2008 klo 13.00

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 15.12.2008

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15. päivänä joulukuuta 2008 klo 13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osaketta kohden ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään voittovarojen tilille. Hallitus esittää, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.12.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 30.12.2008.

Hallitukselle on ilmoitettu, että osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, esittävät seuraavia henkilöitä valittaviksi hallituksen jäseniksi: Seppo Jaatinen, Martti Unkuri, Antti Vaahto sekä Mikko Vaahto. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitus on valmistellut ehdotuksen yhtiön tilintarkastajan valitsemiseksi. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajaksi esitetään KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä, päävastuullisena tarkastajana Panu Juonala, KHT.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 5.12.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään keskiviikkoon 10.12.2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä kirjeitse tai puhelimitse osoitteella:

Vaahto Group Plc Oyj

Laiturikatu 2 (PL 5)

15141 LAHTI

tai puhelimitse Taina Kajanderille numeroon 020 1880 355.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 5.12.2008 alkaen nähtävillä yhtiön pääkonttorissa.

Lahdessa 20.11.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus