MUUTOKSIA UUTECHNIC GROUPIN LIIKETOIMINNAN JOHDOSSA JA JOHTORYHMÄSSÄ

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2017 klo 8:15

MUUTOKSIA UUTECHNIC GROUPIN LIIKETOIMINNAN JOHDOSSA JA JOHTORYHMÄSSÄ

Uutechnic Group -konsernin Tanks & Rolls -liiketoimintalinjan johtajan positio puretaan. Tanks & Rolls liiketoimintalinjan tehtaanjohtajat raportoivat jatkossa suoraan konsernin toimitusjohtajalle.

Martti Heikkilä nimitetään konsernin kehitysjohtajaksi 1.11.2017 alkaen päävastuualueinaan konsernin markkinointi, hankintatoimen kehittäminen, myynnin tuki ja muut kehitysprojektit.

Konsernin johtoryhmään nimitetään 1.11.2017 alkaen Japrotek Oy Ab:n tehtaanjohtaja Harri Tuomela ja AP-Tela Oy:n tehtaanjohtaja Jarmo Vanha-aho.

Uutechnic Groupin johtoryhmän jäsenet 1.11.2017 alkaen ovat toimitusjohtaja Jouko Peräaho, kehitysjohtaja Martti Heikkilä, talouspäällikkö Leena Junninen, tehtaanjohtaja Harri Tuomela, liiketoimintajohtaja Jussi Vaarno, tehtaanjohtaja Jarmo Vanha-aho.

Uudessakaupungissa 1.11.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik Int. GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.