MUUTOS OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ

Helsinki, Suomi, 2017-03-30 16:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2017 klo 17:40

MUUTOS OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ

Plc Uutechnic Group Oyj:lle on 30.3.2017 siirtynyt 3 480 osaketta.

Siirtyminen johtuu yhtiön yhtiökokouksen 30.3.2017 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Päätöksen jälkeen yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 3 480 kappaletta.

 

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2017

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

 

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

         Lisätietoja:
         Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj
         +358 500 740 808