Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanosta 14.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE                   8.4.2015 klo 14:00

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA 14.4.2015 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiön tietoon on tullut, että yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa 14.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) ja että nykyiset hallituksen jäsenet Sami Alatalo ja Topi (Toivo Matti) Karppanen valitaan uudelleen ja että Mikko Kilpinen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Reijo Järvinen ja Mikko Vaahto ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2015 klo 13.00 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistiin 20.3.2015.

Lahdessa 8.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj + 358 400 715 968