Plc Uutechnic Group Oyj: 4.6.2018 tiedotettu 81%:n Japrotek Oy:n osakekauppa yhtiön toimivalle johdolle saatiin päätökseen

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.9.2018 klo 13:30


Plc Uutechnic Group Oyj: 4.6.2018 tiedotettu 81%:n Japrotek Oy:n osakekauppa yhtiön toimivalle johdolle saatiin päätökseen


Japrotek Oy:n osakekannasta 81 % siirtyy yhtiön toimivan johdon omistukseen tänään allekirjoitetun lopullisen kauppakirjan myötä.

Kauppa toteutuu pääosin 4.6.2018 tiedotetun mukaisesti. Aiemmin tiedotetusta poiketen Plc Uutechnic Group Plc Oy:n vastuu järjestelyn jälkeen syntyvien Japrotekin normaaliin liiketoimintaan kuuluvien tuotteiden takuu-, työ-  ja toimitusajan pankkitakauksiin liittyen tulee olemaan enintään 1.350 tuhatta euroa. Kyseinen Japrotekin pankkitakauslimiittiin liittyvä takausvastuu on voimassa enintään 2,5 vuotta järjestelyn täytäntöönpanosta.

Uudessakaupungissa 28.9.2018


PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.