Plc Uutechnic Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Plc Uutechnic Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Plc Uutechnic Group Oyj     Pörssitiedote                       18.1.2021 klo 16:32 EET

Plc Uutechnic Group Oyj on vastaanottanut 18.1.2021 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen UuCap Oy:ltä, jonka mukaan UuCap Oy:n osuus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on 18.1.2021 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

UuCap Oy:n kokonaisosuus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 %   0 % 56 501 730
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,59 %   8,59 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet

  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900708 0 0 0 % 0 %
A YHTEENSÄ 0 0 %

Lisätietoja:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

Uudessakaupungissa 18.1.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Leena Junninen, talouspäällikkö, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 400 613 896

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.