Plc Uutechnic Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Plc Uutechnic Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Plc Uutechnic Group Oyj                           Pörssitiedote                       19.1.2021 klo 13:30 EET

Plc Uutechnic Group Oyj on vastaanottanut 18.1.2021 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Hannu Laakkoselta, jonka mukaan Hannu Laakkosen määräysvaltayhtiön, HML Finance Oy:n, osuus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on 18.1.2021 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Hannu Laakkosen kokonaisosuus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 %   0 % 56 501 730
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 11,78 %   11,78 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet

  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900708 0 0 0 % 0 %
A YHTEENSÄ 0 0 %

Lisätietoja:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Hannu Laakkonen 0 % 0 % 0 %
HML Finance Oy 0 % 0 % 0 %

Kaikki osakkeet on myyty julkisessa ostotarjouksessa.

Uudessakaupungissa 19.1.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Leena Junninen, talouspäällikkö, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 400 613 896

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.