Plc Uutechnic Group Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5,6 JA 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2019 klo 8:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5,6 JA 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Plc Uutechnic Group Oyj on vastaanottanut Nordic Credit Opportunities Funds:lta ilmoituksen, jonka mukaan 12.2.2019 tehtyjen kauppojen Nordic Credit Opportunities Funds- a sub-fund of Nordic Investment Funds  (SICAV) Ltd:n omistusosuus on laskenut alle 5 %.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä.

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rah.välineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenslaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 56 501 730
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoittettu osuus (jos liputettu)        
         
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
         
Osakkeet ja äänet:      
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänten % osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900708 0 0 0 % 0,00 %

 

Uudessakaupungissa 4.3.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.