Plc Uutechnic Group Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 6 JA 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2019 klo 12:15 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 6 JA 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Plc Uutechnic Group Oyj on vastaanottanut Kyösti Kakkoselta ilmoituksen, jonka mukaan 12.2.2019 tehtyjen kauppojen myötä Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, omistusosuus on noussut yli 5 %. Samalla Kyösti Kakkosen yhteenlaskettu välillinen omistusosuus on noussut yli 5%.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä.

Kyösti Kakkosen osuus:      
  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenslaskettu %-osuus (A+B)  
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 6,03 %   6,03 %  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoittettu osuus (jos liputettu)        
         
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
         
Osakkeet ja äänet:      
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänten % osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900708   3 407 220 kpl   6,03 %
         
         
Määräysvaltaketju ylinta määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä, jonka kautta osakkeita hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänista rahoitus-välineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahotusvälineet yhteensä  
Joensuun Kauppa ja Kone Oy * 5,31%   3 000 000 kpl  
K22 Finance Oy ** 0,72%   407 220 kpl  

 

 

*Kakkonen-Yhtiöt Oy omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä. Kyösti Kakkonen omistaa 55,30 % Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä

**Kyösti Kakkonen omistaa 77,78 % K22 Finance Oy:stä

 

Uudessakaupungissa 13.2.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.