Plc Uutechnic Group Oyj: Finanssivalvonnalta 50 000 euron seuraamusmaksu entiselle Vaahto Group Plc Oyj:lle tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.9.2018 klo 15:15

Plc Uutechnic Group Oyj: Finanssivalvonnalta 50 000 euron seuraamusmaksu entiselle Vaahto Group Plc Oyj:lle tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta

Finanssivalvonta on määrännyt 17.9.2018 Plc Uutechnic Group Oyj:lle, entiselle Vaahto Group Plc Oyj:lle, 50 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö ei ole noudattanut syksyllä 2015 osakkeen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta.

Finanssivalvonnan päätöksen mukaan yhtiö on laiminlyönyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 4 §:ssä säädettyä jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta jättäessään ilman aiheetonta viivytystä julkistamatta yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat olleet omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö on laiminlyönyt tulosvaroituksen antamisen ilman aiheetonta viivytystä, kun sille on viimeistään 14.8.2015 käynyt todennäköiseksi, etteivät tilikaudelle 2015 annetut tulevaisuudennäkymät tule toteutumaan. Yhtiö heikensi tulosohjaustaan 28.8.2015 julkistamassaan osavuosikatsauksessa. Laiminlyönnin aikana yhtiön toiminimi oli Vaahto Group Plc Oyj.

Uutechnic Group haluaa tuoda esiin, että vaikka nykyisin Plc Uutechnic Group Oyj on juridisesti sama yhtiö kuin vanha Vaahto Group Plc Oyj niin tosiasiassa kyseinen rikkomus on tapahtunut yli kolme vuotta sitten aikana ennen yritysjärjestelyä. Yritysjärjestely tehtiin loppuvuonna 2015, jolloin Uutechnic Oy hankki ns. käänteisellä hankinnalla Plc Uutechnic Group Oyj:n.

Plc Uutechnic Group Oyj ei aio valittaa annetusta päätöksestä.

Uudessakaupungissa 17.9.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.