Plc Uutechnic Group Oyj: Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön myynnin täytäntöönpano lykkääntyy, rahoitusneuvottelut jatkuvat

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.6.2018 klo 17:00

Plc Uutechnic Group Oyj: Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön myynnin täytäntöönpano lykkääntyy, rahoitusneuvottelut jatkuvat

Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti 4.6.2018 järjestelystä, jossa 81 % Japrotek Oy Ab:n osakakannasta myydään yhtiön toimivalle johdolle. Kaupan toteutuminen oli ehdollinen rahoittajien lopullisille päätöksille sekä tarvittavien rahoitusjärjestelyiden loppuunsaattamiselle. Tiedotteessamme 4.6 arvioimme, että tarvittavat rahoituspäätökset syntyvät kesäkuun loppuun mennessä.

Aiemmin tiedottamastamme poiketen järjestelyyn liittyvää rahoitusta ei ole saatu kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ratkaistua. Neuvottelut jatkuvat edelleen. Tavoitteena on saada rahoitusneuvottelut päätökseen viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Japrotek Oy Ab:n toimivan johdon kanssa on sovittu kaupan täytäntöönpanon määräaikojen pidentämisestä rahoitusneuvottelujen ajaksi ja osapuolten välillä solmitut järjestelyn ehdot pysyvät muuttumattomina.

Uudessakaupungissa 29.6.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.