Plc Uutechnic Group Oyj: KONSERNITILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019 ON JULKAISTU

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2020 klo 9:15

UTG:N KONSERNITILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019 ON JULKAISTU

Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 on julkaistu pdf-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.utgmix.com.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Uudessakaupungissa 4.3.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouko Peräaho, +358 50 074 0808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

Liitteet