Plc Uutechnic Group Oyj: Korjaus liiketoimintakatsaukseen tammi – syyskuulta 2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2018 klo 14:48

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ: KORJAUS LIIKETOIMINTAKATSAUKSEEN TAMMI – SYYSKUULTA 2018

Plc Uutechnic Group Oyj korjaa 29.10.2018 julkaisemaansa liiketoimintakatsausta tammi – syyskuulta 2018. Katsauksessa tilauskantaluvun vertailuluku 30.6.2018 (1-6 2018,6kk) oli virheellisesti 9 364 tuhatta euroa. Oikea luku on 10 635 tuhatta euroa.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2018

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi – syyskuussa 2018 sekä vertailulukuja vuodelta 2017. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.9.2018 oli 16,5 milj. euroa (12,8 milj. euroa) ja liikevoitto 1,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.9.2018 oli 9,4 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tilauskanta, jossa IFRS15 mukainen tuloutus on jätetty huomioimatta, on 11,5 milj. euroa.

Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti 28.9.2018, että Japrotek Oy Ab:n 81%:n osakkeiden myynti yhtiön toimivalle johdolle saatiin päätökseen pääosin 4.6.2018 tiedotetun mukaisesti. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa Japrotek Oy Ab on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi ja se yhdistellään konsernin tuloslaskelmaan 28.9.2018 saakka. Lopetettujen liiketoimintojen tilikauden tulos 30.9.2018 oli n. -1,2 milj. euroa. Kaupan myötä Uutechnic Group -konserni keskittyy yhä voimakkaammin strategiansa mukaisesti sekoitinliiketoiminnan kehittämiseen.

 Avainlukuja, T EUR 1-9 2018
9 kk
1-9 2017
9 kk
7-9 2018
3 kk
7-9 2017
3 kk
1-6 2018
6 kk
1-6 2017
6 kk
 1 – 12 2017
12 kk
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 16 538 12 782 6 517 4 293 10 020 8 489 19 077
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 1 688 514 941 306 747 208 1 196
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot % 10 % 4 % 14 % 7 % 7 % 2 % 6 %
               
Tilauskanta katsauskauden lopussa, jatkuvat toiminnot 9 355 8 555  9 355  8 555 10 635 7 769 8 049

IFRS15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteena käyttöönotossa 1.1.2018 on sovellettu takautuvan mallin sallimat huojennukset siten, että standardin soveltamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus on kirjattu soveltamisen aloittamisajankohtana kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisuksi, eikä vertailulukuja ole muutettu. Tuloutusperiaatteiden muutos lisäsi katsauskaudella konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoa 2,2 milj. euroa ja liikevoittoa 0,6 milj. euroa.

 

Sekoitinliiketoiminta

Tilauskanta on kehittynyt suunnitellusti edellistä vuotta paremmin. Ennätyssuurta tilauskantaa on saatu purettua hyvin liikevaihdoksi ja onnistuneen tuotantokapasiteetin lisäyksen ansiosta toimitusten myöhästymisiltä on vältytty.  

Viimeisellä neljänneksellä tuotanto tulee olemaan täydessä kuormassa ja tilauskanta on ensi vuodelle suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Komponenttitoimittajien viimeaikaiset vaikeudet saattavat heijastua toimitusvarmuuden hetkellisenä heikkenemisenä.

Tällä tilikaudella aloitettu toiminnan tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan.

 

Tela- ja putkiliiketoiminta

Kolmannella vuosineljänneksellä metsä- ja energiateollisuuden kysyntä teloille oli hyvin tasaista.

Paperintuotannon kysyntä paperikoneen teloille oli samalla tasolla kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sen sijaan sellun ja pakkauskartongin kysynnän kasvu näkyi selkeästi lisääntyneenä telojen ja sylintereiden kysyntänä pakkauskartonki- ja sellunkuivatuskoneille.

Meri- ja offshore-asiakkaille valmistettavien erikoisputkien ja -rakenteiden kysyntä oli edelleen hyvin matalalla tasolla.

Tela- ja putkiliiketoiminnassa uusia tilauksia on saatu tasaisen hyvin koko vuonna ja kapasiteetti on ollut täysin käytössä. Tilauskanta on hyvällä tasolla ulottuen vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle.

 

Uutechnic Group -konsernin kaikki jatkuva liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä.

 

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET

28.2.2018        Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

09.03.2018      Uutechnic Groupin konsernintilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

19.03.2018      Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

23.03.2018      Uutechnic Groupille merkittävä kokonaistoimitus Norjaan

12.04.2018      Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

27.04.2018      Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018

04.06.2018      Uutechnic Group myymässä 81% Japrotek Oy Ab.n osakekannasta yhtiön toimivalle johdolle. Järjestelyn toimeenpano ehdollinen rahoittajien päätöksille.

29.06.2018      Plc Uutechnic Group Oyj: Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön myynnin täytäntöönpano lykkääntyy, rahoitusneuvottelut jatkuvat

27.07.2018      Plc Uutechnic Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

17.09.2018      Finanssivalvonnan 50 000 euron seuraamusmaksu entiselle Vaahto Group Plc Oyj:lle tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta

28.09.2018      4.6.2018 tiedotettu 81%:n Japrotek Oy Ab:n osakekauppa yhtiön toimivalle johdolle saatiin päätökseen

Katsauskauden jälkeen julkaistut pörssitiedotteet

25.10.2018  Muutoksia Plc Uutechnic Group Oyj:n johtoryhmässä

    

Uudessakaupungissa 12.12.2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.