Plc Uutechnic Group Oyj: LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 27.4.2020 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2020

Loivaa kehitystä, tilauskertymä koheni hieman

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään UTG:n kornsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi-maaliskuussa 2020 sekä vertailulukuja vuodelta 2019. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin avainlukuja, jatkuvat toiminnot

  • Konsernin liikevaihto oli 3,9 milj. euroa (3,8 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
  • Vuosineljänneksen tilauskertymä oli 4,0 milj. euroa (3,9 milj. euroa)
  • Konsernin tilauskanta maaliskuun lopussa oli 6,3 milj. euroa (6,6 milj. euroa)
Avainlukuja, jatkuvat toiminnot  T EUR 1-3 2020
3 kk
1-3 2019
3 kk
 1 – 12 2019
12 kk
Liikevaihto 3 912 3 771 16 849
Liikevoitto/-tappio 43 -189 881
Liikevoitto/-tappio % 1,1 % -5,0 % 5,2 %
       
Tilauskanta katsauskauden lopussa 6 326 6 647 6 214
Tilauskertymä 4 038 3 903 16 273

Vuoden 2019 vertailuluvut poikkeavat aikaisemmin julkaistuista siten, että ne eivät enää sisällä vuonna 2019 myydyn AP-Tela Oy:n lukuja.

Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,7% ja liikevoitto nousi niukasti positiiviseksi ja parani 232 T EUR viime vuoteen nähden. Ilahduttavaa kuluneella jaksolla oli tilauskertymän lievä koheneminen, mikä nosti hiukan tilauskantaa vuoden vaihteeseen nähden. Tuotannon kuorma on lyhyellä tähtäimellä kohtuullisen hyvä.

Koronavirus ei vaikuttanut kovin paljon liiketoimintaan kuluneella vuosineljänneksellä. Korona kuitenkin viivästyttää kehityshankkeita ja vaikeuttaa jossain määrin normaalia liiketoimintaa lisäten riskejä. Mahdollisiin riskeihin on varauduttu ja pyritään edelleen varautumaan.

Yhtiö toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta vuoden 2020 jälkeen.

Yhtiön tiedottamia tapahtumia tammi- maaliskuussa 2020

Pörssitiedotteet

29.01.2020    Uutechnic Group terävoittää organisaatiotaan

20.02.2020    Uutechnic Group konsernin muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi

25.02.2020    Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

25.02.2020    UTG Mixing Group vahvistaa strategiansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet

04.03.2020    Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04.03.2020    Konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2019 on julkaistu

18.03.2020    Varsinaisen yhtiökokouksen peruminen

                     

Uudessakaupungissa 27.4.2020


PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouko Peräaho, +358 50 074 0808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.