Plc Uutechnic Group Oyj: LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 31.10.2019 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2019

Tuloksellisesti Q3 oli alkuvuotta vahvempi, tilauskertymä heikkeni hieman

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi – syyskuussa 2019 sekä vertailulukuja vuodelta 2018. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.9.2019 oli 12,7 milj. € (12,4 milj. €) ja liikevoitto 0,8 milj. € (1,6 milj. €). Uutechnic Group -konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.9.2019 oli 6,5 milj. € (7,2 milj. €) ja tilauskertymä tilikauden alusta on 12,5 milj. € (14,2 milj. €).  

3.6.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on myynyt Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Kaupan vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tulokseen on -0,3 milj. €. Toteutetun kaupan myötä Uutechnic Group -konserni keskittyy strategiansa mukaisesti sekoitusteknologiaan. AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja se raportoidaan lopetetuissa liiketoiminnoissa.

Tässä liiketoimintakatsauksessa julkaistaan vain jatkuvien toimintojen lukuja. Konsernin jatkuviin liiketoimintoihin kuuluu emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj sekä tytäryhtiöt Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Avainlukuja, T EUR 1-9 2019
9 kk
1-9 2018
9 kk
7-9 2019
3 kk
7-9 2018
3 kk
1-6 2019
6 kk
1-6 2018
6 kk
 1 – 12 2018
12 kk
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 12 728 12 432 4 922 5 064 7 806 7 368 16 540
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 765 1 602 724 902 41 700 2 045
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot % 6 % 13 % 15 % 18 % 1 % 10 % 12 %
               
Tilauskanta katsauskauden lopussa, jatkuvat toiminnot 6 515 7 182 6 515 7 182 8 529 7 640 6 671
Tilauskertymä, jatkuvat toiminnot 12 510 14 198 2 895 4 424 9 615 9 774 17 846

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille.

Kolmannen kvartaalin päättyessä tilauskanta on alkuvuoden tapaan jossain määrin epätasapainossa tuotantolaitosten kesken vaikeuttaen tehokasta tuotantoa loppuvuoden aikana.

Plc Uutechnic Group Oyj toistaa aikaisemmin tiedotetun näkymän, jossa konsernin koko vuoden tulos jää viime vuodesta.

LIIKETOIMINTA

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,4% viime vuoteen nähden. Heikko alkuvuosi näkyy tuloksessa selvästi. Kolmannen kvartaalin liikevaihto jäi hieman viime vuodesta, mutta tuloskehitys kohensi tilannetta merkittävästi alkuvuoteen nähden. Viime vuoden erittäin hyvästä tulostasosta jäätiin kuitenkin edelleen jälkeen. Kustannusten sopeuttaminen jatkuu, joskin suurimmat vaikutukset liittyvät järjestelmäprojektin täysimääräiseen käyttöönottoon, vanhojen järjestelmien käytöstä poistamiseen ja tehokkaampiin prosesseihin. Työkuorma jakautui kesäkuukausina paremmin tuotantolaitosten kesken kohentaen tulosta. Heinä-syyskuuhun ei osunut suurempia tilauksia ja tilauskertymä jäi selvästi viime vuodesta. Koko tilauskanta syyskuun lopussa oli kuitenkin vain 9,3% viime vuotta perässä. AP Telan irrottaminen Uutechnic -konsernista toteutui hyvin.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet

12.2.2019        Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle merkittävä tilaus

9.5.2019         Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle ennätyksellinen kuukausimyynti

Pörssitiedotteet

13.2.2019        Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

28.2.2019        Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

4.3.2019         Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5,6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

6.3.2019         Plc Uutechnic Group Oyj:n markkinatakaussopimus

15.3.2019        Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistu

15.3.2109        Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

10.4.2019        Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

29.4.2019        Uutechnic Group alentaa vuoden 2019 tulosnäkymiään

30.4.2019        Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019

20.5.2019        Uutechnic Group on maksanut pääomalainansa

3.6.2019         Uutechnic Group luopuu AP-Tela Oy:stä ja keskittyy sekoitusteknologiaan

31.7.2019        Plc Uutechnic Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

    

Uudessakaupungissa 31.10.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti sekoitusteknologian alalla.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.