Plc Uutechnic Group Oyj: LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 19.10.2020 klo 9:00  

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2020

TILAUSKANTA VAHVISTUI SELVÄSTI

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetään UTG -konsernin jatkuvien toimintojen avainlukuja ja keskeisimpiä tapahtumia tammi – syyskuussa 2020 sekä vertailulukuja vuodelta 2019. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

UTG -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.9.2020 oli 12,0 milj. € (12,7 milj. €) ja liikevoitto 0,7 milj. € (0,8 milj. €). Konsernin tilauskanta 30.9.2020 oli 8,7 milj. € (6,5 milj. €) ja tilauskertymä tilikauden alusta oli 14,4 milj. € (12,5 milj. €). Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 5,4 milj. € (2,9 milj. €).

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot
T EUR
1-9 2020
9 kk
1-9 2019
9 kk
7-9 2020
3 kk
7-9 2019
3 kk
1-6 2020
6 kk
1-6 2019
6 kk
 1 – 12 2019
12 kk
Liikevaihto 11 949 12 728 3 870 4 922 8 079 7 806 16 849
Liikevoitto/-tappio 710 765 304 724 406 41 881
Liikevoitto/-tappio % 5,9 % 6,0 % 7,8 % 14,7 % 5,0 % 0,5 % 5,2 %
               
Tilauskanta katsauskauden lopussa 8 711 6 515 8 711 6 515 7 197 8 529 6 214
Tilauskertymä 14 389 12 510 5 406 2 895 8 984 9 615 16 273

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille.

Koronapandemian toinen aalto on lähtenyt voimalla liikkeelle eri maissa. UTG konsernin henkilöstö on välttynyt tartunnoilta. Pandemia ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi toimintaamme. Pandemiaan varautuminen jatkuu.

Kolmannen kvartaalin päättyessä tilauskanta on erittäin hyvän tilauskertymän ansiosta merkittävästi viime vuoden tilannetta parempi. Osa tilauksista toimitetaan ensi vuonna.  

Plc Uutechnic Group Oyj toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta vuoden 2020 jälkeen.  

LIIKETOIMINTA

UTG -konsrenin tammi-syyskuun liikevaihto heikkeni 6,1 % viime vuoteen nähden, mutta kannattavuus pysyi samalla tasolla 5,9 % (6,0). Viime vuoden kolmas kvartaali oli erittäin vahva ja tänä vuonna projektien luovutuksia on suhteessa enemmän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Heinä-syyskuun tilauskertymä oli pandemiasta huolimatta erittäin vahva ja tilauskanta on 34% suurempi viime vuoteen nähden.

Tietojärjestelmäprojektin käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaan.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI- JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Pörssitiedotteet:

29.01.2020        Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan

20.02.2020        Uutechnic Group konserni muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi

25.02.2020        Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

25.02.2020        UTG Mixing Group vahvistaa strategiaansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet

04.03.2020        Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04.03.2020        Konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2019 on julkaistu

18.03.2020        Varsinaisen yhtiökokouskutsun peruminen

27.04.2020        Plc Uutechnic Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020

08.06.2020        Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

30.06.2020        Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

20.07.2020        Plc Uutechnic Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

13.08.2020        UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus

Lehdistötiedotteet:

16.07.2020        UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus

12.08.2020        UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus

    

Uudessakaupungissa 19.10.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.