Plc Uutechnic Group Oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote 30.3.2021 klo 9:00

Plc Uutechnic Group Oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään

Plc Uutechnic Group Oyj (”UTG”) muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja tulee jatkossa julkaisemaan ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Näin ollen UTG ei tule julkaisemaan 30.4.2021 liiketoimintakatsausta ajalta tammi-maaliskuu 2021 eikä 29.10.2021 liiketoimintakatsausta ajalta tammi-syyskuu 2021 kuten aikaisemmin oli ilmoitettu.

SPX Flow Technology Germany GmbH (”SPX FLOW”) on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. SPX FLOW on 20.1.2021 käynnistänyt UTG:n vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat UTG:n liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

SPX FLOW on ilmoittanut huolehtivansa siitä, että UTG hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sallittua ja käytännössä mahdollista. Tämän johdosta tammi-kesäkuulta 2021 annettavan puolivuosikatsauksen julkistaminen riippuu pörssilistalta poistamisen aikataulusta ja se tullaan julkaisemaan ainoastaan, mikäli soveltuva lainsäädäntö näin edellyttää.

Uudessakaupungissa 30.3.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.