Plc Uutechnic Group Oyj: Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Plc Uutechnic Group Oyj   Pörssitiedote                       26.2.2021 klo 11:30

Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

SPX Flow Technology Germany GmbH (”SPX FLOW”) on 20.1.2021 käynnistänyt Plc Uutechnic Group Oyj:n (”UTG”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat UTG:n osakkeet.
SPX FLOW:n välimiesmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä UTG:n vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 23.2.2021 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Tarja Wist.
Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen SPX FLOW:n ilmoitus vähemmistöosakkeenomistajille on tämän tiedotteen liitteenä.

Uudessakaupungissa 26.2.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liite