Plc Uutechnic Group Oyj: SPX FLOW Technology Germany GmbH on saanut omistusoikeuden kaikkiin Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeisiin ja Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Plc Uutechnic Group Oyj  Pörssitiedote  2.7.2021 klo 10:10

SPX FLOW Technology Germany GmbH on saanut omistusoikeuden kaikkiin Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeisiin ja Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta

SPX FLOW Technology Germany GmbH (”SPX FLOW”) on 1.7.2021 asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta ja siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Plc Uutechnic Group Oyj:n (”UTG”) vähemmistöosakkeisiin osakeyhtiölain (”OYL”) 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat UTG:n vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on 19.5.2021 UTG:n hakemuksesta päättänyt poistaa UTG:n osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin UTG:n ulkona oleviin osakkeisiin on lunastusmenettelyssä siirtynyt SPOW FLOW:lle OYL:n mukaisesti. Kaupankäynti UTG:n osakkeilla Nasdaq Helsingissä keskeytettiin 23.6.2021 ja UTG:n osakkeet on 1.7.2021 poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta Nasdaq Helsingin julkaisemien erillisten tiedotteiden mukaisesti.

UTG:n osakkeiden listalta poistamisen jälkeen UTG ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Uudessakaupungissa 2.7.2021

Plc Uutechnic Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.